Motion om cykelställ

Motion från Vänsterpartiet om cykelställ vid de större busshållplatserna

För att stimulera att våra kommuninnevånare rör på sig så mycket som möjligt föreslår Vänsterpartiet följande

  • att kommunen ställer upp cykelställ med tak vid de större busshållplatserna antingen i anslutning till cykelbanorna eller invid själva hållplatsen.

Gunilla Lauthers