Motion om jämnare könsfördelning på chefsposter

Motion från Vänsterpartiet om jämnare könsfördelning på chefsposter

Det kan inte vara en slump att cheferna för personal, ekonomi, samhällsbyggnad, egen-regisamordning och administration samtliga är män. Såsom företrädare för ett feministiskt parti anser vänsterpartiet att vid kommande tillsättningar av chefstjänster i kommunen skall kvinnor uppmanas att söka. Formuleringen skall naturligtvis vara korrekt och uppfylla lagkrav.

Yrkande: Att av de sökande som kallas till intervju skall minst två vara kvinnor. Vid lika meriter skall en kvinna få tjänsten.

Gunilla Lauthers