Motion om överförmyndare

Motion om att samarbeta med annan kommun om överförmyndare

Inför nästa mandatperiod föreslås att kommunen sonderar terrängen för att utveckla ett samarbete med någon/några annan/andra kommun/er för att då få råd att anställa en kvalificerad jurist, eventuellt med sekreterare. För att behålla det politiska inflytandet kan det behövas en överförmyndarnämnd.

Vänsterpartiet i Vaxholm yrkar att

  • kommunen undersöker om det går att utveckla ett samarbete med annan kommun om den verksamhet som en överförmyndare utövar.

Vaxholm 2010 01 15

Gunilla Lauthers