• Hem
  • Uttalande 2017-...
sida

Uttalande 2017-09-21 av Socialdemokraterna, Waxholmspartiet-borgerligt alternativ och Vänsterpartiet

Efter folkomröstningen om Norrberget väntar Vaxholms medborgare nu på besked från politikerna i Vaxholm om vad som kommer att hända med området. För att få reda på det måste Moderaterna, Liberalerna, Centern och Miljöpartiet, som mandatperioden 2015-2018 samverkar i majoritet i Vaxholms kommunfullmäktige, meddela vad de är beredda att göra med hänsyn till valresultatet.

Oppositionspartierna S, Wp och V har förståelse för att det måste ta litet tid för majoriteten att utvärdera valresultatet och komma överens om hur man vill gå vidare.
Men ju mer tid som går efter folkomröstningen utan några besked från partierna i Vaxholm om vad som händer, desto fler krav på information riktas mot politikerna. Därför vill vi i oppositionspartierna ge den begränsade information vi besitter.

Det enda är det samtal om situationen som partiernas gruppledare i kommunfullmäktige inbjöds till 14 september. Resultatet av det mötet är att majoriteten är öppen för fortsatta samtal med oppositionen om möjligheterna till samsyn om områdets framtida användning. Inga förslag eller ståndpunkter meddelades vid det mötet från majoriteten.

Vi i oppositionen har i vårt informationsmaterial inför folkomröstningen tydligt angett att vi vill att Norrberget och byggnaderna där fortsätter användas för allmänna ändamål, som den nuvarande planen för området föreskriver. I all dialog med majoriteten kommer vi att arbeta för att den framtida utvecklingen av Norrberget hamnar så nära folkomröstningens NEJ-alternativ som möjligt.

Vi hoppas, att vi i de fortsatta samtalen med majoritetspartierna skall kunna uppnå samsyn med åtminstone några av dem om att avbryta det pågående planändringsarbetet och därigenom få tid till eftertanke om och handlingsfrihet för den fortsatta användningen av området.

Vi anser att kommunen snarast måste göra en seriös utredning om vilka av många aktuella kommunala behov som bäst kan tillgodoses på Norrberget samt i vilken utsträckning befintliga byggnader kan kompletteras för anpassning till de behov som framstår som mest angelägna. I väntan på resultatet av den utredningen måste de nuvarande byggnaderna utnyttjas på bästa sätt.

Därför måste förskolan Lägerhöjden och Montessoriförskolan i Lillstugan få fortsätta sin verksamhet som vanligt. Norrbergsskolans lokaler bör t.v. utnyttjas för permanenta och tillfälliga behov, som går att tillgodose utan nämnvärda investeringar. Några exempel:

Vaxö skolas behov av lokaler för slöjd och övrig verksamhet bör omedelbart tillgodoses i den del av byggnaden de regelbundet använde t.o.m. vårterminen i år.

Det bör snabbt prövas, om förskolan Båtens verksamhet tillfälligt kan flyttas till de lokaler i Norrbergsskolan, som tidigare använts för förskoleverksamhet, medan en ny permanent förskola byggs på nuvarande plats bredvid Söderfjärdsskolan. Dessutom bör man utreda om delar av Vaxö skolas verksamhet kan inhysas i Norrbergsskolan, så att paviljongerna på skolgården kan avvecklas.

Vaxholm 2017-09-21

Socialdemokraterna​, Waxholmspartiet- borgerligt alternativ, ​Vänsterpartiet

Kopiera länk