Våra förtroendevalda

Sara Strandberg
Ordinarie ledamot i kommunfullmäktige.

Gunilla Lauthers
Ersättare i kommunfullmäktige.

Ingrid Khan
Ersättare i kommunfullmäktige.

Mari Kronlund
Ordinarie ledamot i kommunrevisionen.

Leif Ljungberg
Ordinarie ledamot i valnämnden.