sida

Våra förtroendevalda

Sara Strandberg
Ordinarie ledamot i kommunfullmäktige.
Ordinarie ledamot i kommunstyrelsen.
Ordinarie ledamot i kommunstyrelsens planeringsutskott.
Ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott.

Curt-Åke Stefan
Ordinarie ledamot i kommunfullmäktige.
Ordinarie ledamot i nämnden för teknik, fritid och kultur.

Gunilla Lauthers
Ersättare i kommunfullmäktige.
Ordinarie ledamot i stadsbyggnadsnämnden.

Lars-Petter Holm
Ersättare i kommunfullmäktige.
Ersättare i nämnden för teknik, fritid och kultur.

Annbritt Kronlund
Ordinarie ledamot i barn- och utbildningsnämnden.

Margita Boström
Ordinarie ledamot i socialnämnden.

Kenneth Larsson
Ersättare i socialnämnden.

Eva Appelgren
Ersättare i stadsbyggnadsnämnden.

Leif Ljungberg
Ordinarie ledamot i valnämnden.

Lars Siggelin
Ordinarie ledamot i kommunrevisionen.

Kopiera länk