sida

Synpunkter på ”Program för Kv. Landstinget 3 och 5 m fl.” från Vänsterpartiet

Vänsterpartiet håller med om att Vaxholm behöver ytterligare platser för äldre.
Även om det behövs mycket ny area anser vi att den nya bebyggelsen inte skall vara högre än träden i kvarteret.
Det känns som en väldig kapitalförstöring att utan vidare riva så pass moderna hus som Borgmästargårdens nyare delar. Vi anser absolut att det tunga arbetet med sjuka äldre skall underlättas så mycket det går, och om det inte är möjligt att genom en kreativ ombyggnad förbättra arbetsmiljön, samtycker vi till rivning av de nyare huskropparna i Landstinget 3.
Att den äldre delen från 1923 får en anpassad ny funktion och kan bevaras anser vi rimligt ur kulturhistoriska aspekter. Till detta hus hör även uthuset med mycket vackra proportioner, och som tillsammans med nuvarande utformning av äldreboendet ramar in en trevlig gård. Det är viktigt för Vaxholmsborna att ha några länkar kvar till äldre miljöer och för de anställda och de boende att komma ut på en vacker gård.

 

ullbergska_1


I den södra änden av kvarteret ligger Ullbergska gården. Även om huset efter på-byggnad och plåtinklädning hör till ett av Vaxholms mest vandaliserade hus, anser vi att huset har en potential att bli ett stiligt hus synligt från Kungsgatan genom parken. Vi anser att huset inte skall rivas utan få en renässans.

ullbergska_2


Området är uppvuxet och har – och har haft – många vackra planteringar med träd och buskar. Vi efterlyser en inmätning av träd som är värdefulla och som de arkitekter som ska rita nybyggnader skall ta hänsyn till.
För att kvarteret skall bli riktigt ändamålsenligt för äldre, som oftast även har äldre anhöriga och vänner, krävs att kollektiv lokaltrafik kan passera områdets högsta vägdel.

Vaxholm 2014 03 12
Gunilla Lauthers

Kopiera länk