sida

Skola

Varje barn är unikt och har rätt till en utbildning som är anpassad efter behov och förutsättningar. Alla barn, även de med särskilda behov, ska vara välkomna i förskolan och i skolan. I de fall det behövs extra resurser ska de sättas in så tidigt som möjligt. För att skapa en skola som kan möta barn utifrån deras olikheter och skiftande behov behöver vi tillföra mer resurser. De senaste årtiondena har pengarna till skolan minskat. Det krävs satsningar, inte bara på undervisning utan också på elevhälsa, specialpedagoger, fritidsverksamhet och socialt stöd. Alltför många barn far idag illa och den psykiska ohälsan bland unga är utbredd.

Professionella pedagoger är den viktigaste faktorn för barns och ungas lärande och utveckling inom skolan och förskolan. Ju mer tid eleverna får med sina lärare, desto bättre blir skolresultaten. Vi vill att förskolan och skolan i Vaxholm ska vara en attraktiv arbetsplats som lockar till sig de bästa pedagogerna. Då behöver vi höja löner för skolans personal, förbättra arbetsvillkoren och ge dem större möjligheter att utvecklas i yrket. Lärarna måste få lägga sin tid och energi på undervisningen och eleverna – inte på administration och marknadsföring.

Vi vill att kommunen bygger fler och mindre förskolor i barnens närområde. Det är också viktigt att inte ha för många barn i varje barngrupp. För barn mellan ett och tre år rekommenderar Skolverket maximalt 12 barn i varje grupp och för barn i åldrarna fyra till fem maximalt 15 barn. Barn som gått i större barngrupper på förskolan hamnar oftare i konflikter i skolan. För de yngsta barnen påverkas tryggheten när de går i en för stor barngrupp då de tvingas ha många relationer till andra barn och vuxna. Vaxholms kommun har under de senaste åren uppfört stora förskolor med sex avdelningar. Den nya förskolan på Norrberget får sex avdelningar, byggs i två plan och kommer att ha alldeles för liten utomhusyta per barn. Läget är bra men vi anser att tre avdelningar är tillräckligt stort för att täcka behovet på östra Vaxön. Vi vill istället komplettera med en ny förskola med tre avdelningar på västra Vaxön, gärna i anslutning till Johannesbergsparken.

Forskning visar också att digitaliseringen av skolan leder till sämre resultat. Vänsterpartiet är inte emot digital teknik men vi tycker att den ska tillämpas omsorgsfullt och klokt i viktiga sammanhang såsom våra barns utbildning. Det är därför viktigt att se till att det finns böcker åt alla elever i skolan.

Kopiera länk