sida

Bostäder för alla

Vänsterpartiet vill att Vaxholm ska vara en plats där olika människor kan leva och bo – gammal som ung, fattig som rik. Då fungerar samhället bättre för alla. Vi vill att våra unga och äldre ska kunna bo kvar i sin hemkommun, och vi vill att de som arbetar i våra kommunala verksamheter ska ha råd att bo här. Vi behöver också skapa bostäder för att säkra ett långsiktigt mottagande av våra nyanlända.

Vaxholm saknar hyresrätter. Vi vill bilda ett kommunalt bostadsbolag som bygger hyresrätter med rimliga hyror. Små hyreshus kan infogas i befintlig bebyggelse och anpassas till omgivande miljö. Mångfald och blandade boendeformer ger trygghet genom att man lär känna varandra över socioekonomiska gränser.

Som ett alternativ till ytterligare förtätning och för att bevara bostadsnära grönområden har Vänsterpartiet sedan många år föreslagit bebyggelse på norra sidan om väg 274 på Bogesundslandet. Bebyggelsen bör i så fall ligga mellan Nibble och Ladvik för att bevara det öppna landskapet vid Gåsvik och den gröna kilen till Killingen. Området har redan bra kommunikationer och har nära till grönområden. Dessutom är infrastrukturen delvis löst genom att vattenledningen mot Vaxholm passerar intill och avloppsledningen till det nya reningsverket i Margretelund kommer att dras i närheten. Här finns möjlighet att skapa framtidens klimatsmarta boende.

I Vaxholm är en femtedel av befolkningen över 65 år. Det är därför angeläget att skapa förutsättningar för att de äldre i Vaxholm ska vara friska och alerta – ju längre desto bättre. Vi vill att kommunen medverkar till att skapa gemensamhetsboenden för andra halvan av livet, med hyresrätter och lokaler för gemenskap.

Kopiera länk