sida

Tynningö och Ramsö

Bebyggelsen på Tynningö och Ramsö har historiskt mestadels utgjorts av sommarvillor. Antalet permanentboende ökar. I takt med att bebyggelsen på öarna omvandlas måste infrastruktur och service hänga med. Vänsterpartiet vill undersöka invånarnas önskemål om kommunalt vatten och avlopp till Tynningö och Ramsö.

Vi vill också utreda möjligheterna att öppna äldreboende och förskola på Tynningö. Det är självklart att Tynningöborna själva ska vara med och påverka processen.
Ramsös enda förbindelse med Vaxholm är med båt. Tynningö har visserligen vägfärja till Värmdö, men saknar fast förbindelse direkt till Vaxholm. Detta medför problem för skolbarnen om de vill utöva fritidsaktiviteter efter skoltid på Vaxön.
Vänsterpartiet anser att det behövs fler reguljära båtturer till Tynningö och Ramsö. Det är olyckligt för öborna att olika biljetter gäller på Waxholmsbolagets och SL:s båtar.

Vänsterpartiets mål för Tynningö och Ramsö:

  • Utreda önskemål om kommunalt vatten och avlopp på Tynningö
  • Tätare båttrafik till Vaxholm och Stockholm
  • Verka för äldreboende och förskola på Tynningö – på öbornas villkor
Kopiera länk