Persongalleri

Våra förtroendevalda

Lars-Petter Holm

Vaxön Ersättare i kommunfullmäktige, ersättare i nämnden för teknik, fritid och kultur

Gunilla Lauthers

Resarö Ersättare i kommunfullmäktige, ledamot i stadsbyggnadsnämnden

Curt-Åke Stefan

Vaxön Ledamot i kommunfullmäktige, ledamot i nämnden för teknik, fritid och kultur

Sara Strandberg

Vaxön Gruppledare, ledamot i kommunfullmäktige, ledamot i kommunstyrelsen, ledamot i kommunstyrelsens planutskott, ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott