sida

Vaxön

Att värna Vaxholms unika särart som skärgårdsstad måste ha hög prioritet. Vaxholms kommun ska, tillsammans med Länsstyrelsen, ta fram ett kulturmiljöprogram för Vaxholm för att garantera att värdefulla kulturmiljöer inte går förlorade.

Vaxholm är ett populärt turistmål, och många av våra småföretagare lever av besöksnäringen. Som ”skärgårdens huvudstad” måste bra möjligheter erbjudas båtfolket. Fler platser för korttidsangöring skulle gynna butiker och restauranger. Servicen för båtlivet är viktig, därför måste det finnas sjömackar som tillhandahåller toatömning, sophantering och kan erbjuda miljövänliga bränslen samt laddmöjligheter för elbåtar.

Eftersom Vaxön är relativt tätbebyggd är det viktigt att värna de kvarvarande grönområdena såsom Blynäshagen och Johannesbergsparken. De är viktiga, inte minst för dem som inte kan gå så långt.

Kulturen behöver plats för att kunna utövas och utvecklas. Vi föreslår en utomhusscen på Lägret, ett kulturhus inrymmande t.ex. konstgalleri och medborgarkontor, övningslokaler för grupper som inte tillhör kulturskolan och en simhall med tillhörande utomhusbad.

Vaxholm behöver fler arbetstillfällen lokalt för att vi ska få en levande stad året runt. Det är därför viktigt att inte all mark på Vaxön omvandlas till bostäder. Vänsterpartiet vill t.ex. att området vid Blynäsvarvet får förbli ett verksamhetsområde.

Vänsterpartiets mål för Vaxön:

  • Värna kulturmiljön
  • Bevara Vaxöns grönområden
  • Fler arbetstillfällen lokalt för en levande stad
  • Stimulera vattenanknuten verksamhet
  • Fler båtplatser för korttidsangöring
  • Säkrare trafiklösning vid Söderfjärdsskolan
Kopiera länk