sida

Interpellationer och frågor

Interpellation om att utnyttja Boverkets vägledning för en arkitekturpolicy för Vaxholm

Interpellation om förstärkt fastighetsbolag och kommunala hyresrätter (tillsammans med partilösa)

Fråga gällande Norrberget

Fråga gällande lokal för Vaxholms folkdansgille

Interpellation om cykelväg mellan Vaxholm och Arninge

Fråga om cykelvägar

Fråga gällande kommunens flyktingmottagande

Fråga gällande kostnadskalkyl för linfärjan till Kastellet

Fråga gällande samarbete kring tryggt boende för våldsutsatta kvinnor

Interpellation om upphandlingen av uppdraget att uppföra den nya skolan på Campus Vaxholm-området

Interpellation om markanvisningar till entreprenörer som vill bygga hyresrätter

Interpellation om prostitutionscentrum

Interpellation ang sjukskrivningar bland kommunens anställda

Interpellation angående SMS-lån

Interpellation ang ekologiskt odlad mat

Kopiera länk