• Hem
  • Fråga gällande ...
sida

Fråga gällande samarbete kring tryggt boende för våldsutsatta kvinnor

Förra året anmäldes 28 000 fall av kvinnomisshandel. Vissa av kvinnorna söker sig till kvinnojourer, flera av dem har barn. Efter ett par månader i kvinnojourens boende blir det dock dags att hitta ett eget hem och många av dem som ska lämna jourerna för ett eget boende mår psykiskt dåligt. De flesta har varit tvungna att sluta på sina jobb och vissa får försörjningsstöd. Då är det svårt att få ett hyreskontrakt. Enligt Sveriges kvinno- och tjejjourers riksförbund, SKR, leder bostadsbristen till att våldsutsatta kvinnor och deras barn tvingas bo kvar långa perioder på jouren, flytta till vandrarhem eller i värsta fall flytta tillbaka till en misshandlande pappa och partner. Bostadsbristen skapar hårt tryck på kvinnojourerna. Istället för att ta emot nya skyddsbehövande kvinnor, har de kvar kvinnor som egentligen är redo att gå vidare till eget boende. Den situationen är inte bra för någon av parterna.

Den långsiktiga åtgärden för att möta detta problem är att bygga bort bostadsbristen. Men det behövs också åtgärder på kort sikt. En viktig åtgärd är att säkerställa att kvinnan, vid behov, kan få boende i en annan bostadsort. För många av kvinnorna är nämligen hotbilden som störst i det egna bostadsområdet. Genom formaliserade samarbeten mellan kommuner kan varje kommun avsätta ett visst antal lägenheter som kan bytas mot en lägenhet i en annan kommun. Ett bra exempel är Nordvästkommunerna Sollentuna, Sigtuna, Upplands Väsby, Järfälla, Upplands Bro, Sundbyberg och Solna som har en så kallad boendekedja för misshandlade kvinnor. Det innebär att varje kommun avsätter en lägenhet var.

För två år sen beslutade kommunfullmäktige i Österåkers kommun att kommunen skulle undersöka möjligheterna att gå med i eller upprätta tillsammans med andra kommuner (ex nordostkommunerna) ett system med byteslägenheter för våldutsatta kvinnor. Österåker har med anledning av det kontaktat andra Nordsostkommuner för att se möjligheter för ett samarbete. Danderyd är hittills den enda kommun som hörsammat idén.

Vi undrar därför hur Vaxholms stad ställer sig till Österåkers initiativ.

Sara Strandberg för Vänsterpartiet i Vaxholm

Vaxholm 2015-09-11

Kopiera länk