• Hem
  • Fråga gällande ...
sida

Fråga gällande kostnadskalkyl för linfärjan till Kastellet

På kommunfullmäktiges sammanträde den 13 oktober 2014 beslutades att Vaxholms stad skulle ingå ett samarbetsavtal med Statens Fastighetsverk och Trafikverket Färjerederiet för ett upprätta en förbindelse med eldriven linfärja till Vaxholms Kastell. Den årliga driftskostnaden för linfärjan uppskattades då till 650 000 kr. Någon kostnad för att uppföra färjelägen på Vaxön och Kastellet redovisades inte. Nu har avtalet med den byggherre som ska uppföra färjelägena offentliggjorts, och den avtalade kostnaden för uppförandet uppgår till 3 654 000 kr, en kostnad som ska delas lika mellan Vaxholms stad och Statens Fastighetsverk. Den reella kostnaden för projektet verkar således kraftigt överstiga den budgeterade kostnaden.

Med anledning av detta undrar vi om det finns en uppdaterad kalkyl för den totala kostnaden (uppförande, drift och underhåll) av linfärjan, och hur denna kalkyl i så fall ser ut.

Sara Strandberg för Vänsterpartiet i Vaxholm

Vaxholm 2015-09-11

Kopiera länk