• Hem
  • Interpellation ...
sida

Interpellation angående SMS-lån

Interpellation ang riskerna med SMS-lån och information till ungdomar

SMS-lån kan ha förorsakat att ungdomar hamnat hos kronofogden. Har skolorna någon undervisning eller information om lån, räntor och följderna om/när lånen inte kan återbetalas? Om man hamnar i kronofogdens register blir det ännu svårare än vanligt för ungdomar att få bostad eller t ex ett telefonabonnemang.

2010 05 17
För Vänsterpartiet i Vaxholm
Gunilla Lauthers

Kopiera länk