• Hem
  • Interpellation ...
sida

Interpellation om markanvisningar till entreprenörer som vill bygga hyresrätter

Ordförande i PLU

Tisdagen den 23 april skrev tidningen Mitt i Södra Roslagen ”Små fastighetsägare är redo att bygga hyresrätter”.

Artikeln redogjorde för hur mindre fastighetsägare i länet gått samman för att utmana de stora byggföretagen om nyproduktion av hyresrätter. De fortsätter sedan att förvalta sina bostäder och är inte intresserade av att ombilda till bostadsrätter. Fastsam kallar sig just detta företag.

I allianspartiernas olika vallöften framhålls bristen på hyresrätter i Vaxholm.

Har kommunledningen observerat denna möjlighet till att få entreprenörer som är villiga att bygga och förvalta hyresrätter?

Kommer kommunledningen att erbjuda detta eller liknande företag möjlighet att få markanvisningar?

Vaxholm 2013 05 21

Gunilla Lauthers

Kopiera länk