• Hem
  • Fråga gällande ...
sida

Fråga gällande kommunens flyktingmottagande

Trycket på kommunerna att ta emot nyanlända flyktingar ökar. Många nyanlända med uppehållstillstånd blir sittande i långa perioder på anläggningsboenden eftersom de frivilliga överenskommelserna mellan kommuner och länsstyrelser om mottagande inte täcker det faktiska behovet. I juni 2015 kom ett lagförslag från arbetsmarknadsminister Ylva Johansson som föreslår att kommuner kan anvisas att ta emot nyanlända som beviljats uppehållstillstånd för bosättning oavsett om kommunen har en överenskommelse om mottagande eller inte. (Lagförslaget omfattar inte ensamkommande barn under 18 år.) I nuläget verkar det som om lagförslaget får stöd i Riksdagen och den nya lagen skulle i så fall träda i kraft 1 juli 2016.

Mot bakgrund av detta undrar vi följande:

  • Vad har kommunen för beredskap att hantera de anvisningar som lagförslaget kommer att leda till?
  • Hur arbetar kommunen för att möjliggöra att vi kan öka vårt mottagande av nyanlända?
  • Arbetar kommunen aktivt med att få fram bostäder för asylsökande inom kommunen?

Sara Strandberg för Vänsterpartiet i Vaxholm

Vaxholm 2015-09-11

Kopiera länk