• Hem
  • Interpellation ...
sida

Interpellation om upphandlingen av uppdraget att uppföra den nya skolan på Campus Vaxholm-området

Den planerade skolbyggnaden på Campus Vaxholm-området är en av kommunens största investeringar, och en bristfällig upphandlingsrutin kan få stora konsekvenser. Med anledning av den nya upphandling som nu arbetas fram efter Byggentreprenör M Sundström AB:s konkurs önskar vi svar på följande frågor:

  • Var i processen befinner sig kommunen och hur långt har arbetet med den nya upphandlingen fortskridit?
  • Hur har rutinerna för kommunens upphandlingar ändrats för att så långt det är möjligt garantera att kommunen i framtiden undviker att ingå avtal med företag som inte har kapacitet att slutföra uppdraget på ett acceptabelt sätt?
  • Vilka kommer att handha upphandlingen av skolan och på vilket sätt planerar kommunen att dra nytta av experthjälp på området, t.ex. genom att utnyttja möjligheten till upphandlingsstöd hos Konkurrensverket?

Sara Strandberg för Vänsterpartiet i Vaxholm

Vaxholm 2014-12-01

Kopiera länk