• Hem
  • Motion om ersät...
sida

Motion om ersättares rätt att lägga protokollsanteckningar i styrelser och nämnder

2013 08 20

Vi anser det viktigt att varje parti kan nå ut till sina väljare med det arbete som läggs ner för att driva partiets frågor i styrelser och nämnder. Representeras partiet enbart av en ersättare finns det idag inga möjligheter att som de ordinarie ledamöterna i kommunens protokoll visa sin åsikt genom röstning och reservationer.

Den enda möjlighet som finns för en ersättare att visa att han eller hon  arbetat för att hävda sitt partis åsikt är att skriva en protokollsanteckning i ärendet. Det som småpartierna säger i styrelser och nämnder når inte väljarna, eftersom varken media eller allmänheten kan utläsa av protokollen hur de tagit ställning. Vi anser att det är en demokratisk rättighet  att väljarna får veta hur deras förtroendevalda  arbetar för deras sak.

Vänsterpartiet yrkar

Att reglementet för samtliga styrelser och nämnder i Vaxholms stad ändras och utformas så att icke tjänstgörande ersättare tillåts anteckna sin mening till protokollet i form av en protokollsanteckning.

För vänsterpartiet i Vaxholm

Gunilla Lauthers

Kopiera länk