• Hem
  • Motion ang ener...
sida

Motion ang energieffektivitet i byggandet

IT och energiminister Anna-Karin Hatt skriver i en debattartikel i SvD 2012 09 19: ”…Få områden rymmer så stora möjligheter att spara energi som byggsektorn…”

Följande skriver SKL i sin sammanfattning av regeringens energistimulerande åtgärder.

För att underlätta genomförandet av EU-kraven på nära-nollenergibyggnader och utarbetandet av nya byggregler satsar regeringen på främjandeåtgärder som demonstrationsprojekt och bättre kunskapsunderlag. 120 miljoner fördelas under en treårsperiod, inom ramen för tidigare anslag om uthållig energianvändning. Näringsdepartementet lyfter fram att stora delar av byggbranschen efterlyser tuffare krav, att det finns exempel på energisnåla byggnader utan stora merkostnader samt att de mest aktiva kommunerna går före och ställer tuffare krav än det nationella regelverket.

I syfte att skapa gynnsamma förutsättningar för utvecklingen och etableringen av solceller förlängs stödet för installation av solceller. Även stödet för utökad produktion, distribution och användning av biogas utökas och förlängs. Den sammanlagda ramen för stödet till energiteknik ligger kvar på drygt 100 mkr per år till och med 2016.”

Vänsterpartiet yrkar

  • att Vaxholm måste på alla sätt utnyttja detta och vid formulering av exploateringsavtal ”ställa tuffare krav än det nationella regelverket”.

Vänsterpartiet i Vaxholm

2012 09 30

Gunilla Lauthers

Kopiera länk