• Hem
  • Motion ang lägs...
sida

Motion ang lägsta kvot för hyresrätter vid nybyggnation av flerfamiljshus

Eftersom Vaxholm inte har något kommunalt bostadsbolag och endast ett hundratal bostäder ännu inte ombildats till bostadsrätter, är bostadssituationen prekär för den som inte kan köpa en bostad för många miljoner. Kommunen har i flera år haft svårigheter att anställa lärare och vårdpersonal eftersom de inte kan hitta en hyresbostad i Vaxholm. Kommunen behöver komplettera sitt bostadsbestånd med hyresbostäder till rimliga priser.

Vänsterpartiet yrkar

  • att ny bostadsbebyggelse som uppförs i Vaxholm skall till 60 – 70 % utgöras av hyresbostäder

Vänsterpartiet i Vaxholm

2012 09 30

Gunilla Lauthers

Kopiera länk