• Hem
  • Motion ang prin...
sida

Motion ang principen att dela in byggbar mark i mindre fastigheter

För ett antal år sedan genomförde Huddinges kommunala bostadsbolag Huge ett byggprojekt tillsammans med organisationen jagvillhabostad.nu. Resultatet blev 31 hyreslägenheter med Stockholms läns lägsta nyproduktionshyra år 2007. En tvårumslägenhet på 48 kvadratmeter kostade då 4 352 kronor per månad. Att det gick att bygga billigt utan att tumma på boendekvaliteten, berodde bland annat på att man redan i upphandlingsunderlaget slog fast en maxhyra per kvadratmeter. Man lät arkitekter tävla om att komma in med yteffektiva lösningar, samarbetade med små byggbolag och gjorde offensiva upphandlingar. Dessutom användes referensgrupper med ungdomar genom hela processen, för att få en bättre förståelse för de tilltänkta hyresgästernas behov och preferenser.

När nya hyresbostäder skall byggas i Vaxholm måste det ske till en rimlig kostnad. Ett sätt att få ner kostnaderna är att kvartersmarken delas in i relativt små fastigheter så att lokala byggare med små omkostnader kan komma ifråga. Det finns ytterligare fördelar med flera byggare och flera projektörer: områdena blir inte enahanda och variationer och småskalighet premieras.

Vänsterpartiet yrkar

  • att när nya områden planeras för flerfamiljhus ska detaljplanen ha en fastighetsindelning som gör det möjligt för lokala byggare/entreprenörer att komma i fråga.

  • att en maximal kvadratmetershyra slås fast redan i upphandlingsunderlaget

För Vänsterpartiet i Vaxholm

2012 09 30

Gunilla Lauthers

Kopiera länk