• Hem
  • Motion ang tomt...
sida

Motion ang tomträtt

Om kommunen upplåter sin mark för hyresbostäder med tomträtt innebär det

  1. att kommunen inte avhänder sig marken utan fortfarande har rådighet över den

  2. att hyresrätter inte får omvandlas till bostadsrätter

  3. att tomträttsavgälden innebär stadiga inkomster till kommunen

  4. att hyrorna kan hållas lägre då byggarna inte får kapitalkostnader för finansiering av markköp

Vänsterpartiet yrkar

  • att när nya bostadsområden planeras marken upplåts med tomträtt

För vänsterpartiet i Vaxholm

2012 09 30

Gunilla Lauthers

Kopiera länk