• Hem
  • Motion angående...
sida

Motion angående porrfria hotell

Vi yrkar

  • Att Vaxholms kommun aktivt söker påverka hotell och konferensanläggningar inom Vaxholm att ta bort pornografi från sitt TV-utbud.
  • Att Vaxholms kommun vid all representation, vid tjänsteresor och besök som kommunen betalar för, väljer att nyttja porrfria hotell där så är möjligt.
  • Att denna policy gäller för alla kommunala förvaltningar och kommunala bolag.

Vaxholms kommun arbetar för jämställdhet i samhället och inom kommunens verksamheter. Pornografin är ett av de grövsta uttrycken för en nedvärdering av kvinnor och barn. Pornografin på hotellen är också en arbetsmiljöfråga vilket hotellanställdas fackliga organisationer vid upprepade tillfällen har uppmärksammat. Vaxholms kommun kan bidra genom att själv utgöra ett gott exempel och genom att påverka näringsidkare inom kommunen till att också bli goda exempel.

För Vänsterpartiets fullmäktigegrupp

Gunilla Lauthers

Kopiera länk