• Hem
  • Motion om att f...
sida

Motion om att frysa politikerersättningarna

Eftersom Vaxholms Stads finanser är så urusla, anser vi att alla måste dra sitt strå till stacken genom att inte indexreglera (höja) ersättningarna till tjänstgörande politiker. Därigenom bidrar vi i alla fall inte till att öka underskottet eller fresta på budgeten för kommande år.

Vänsterpartiet yrkar att arvoden och ersättningar till politiker samt stödet i Vaxholm till de olika partierna ligger kvar på nuvarande nivå under år 2005 och 2006.

Vi uppmanar dessutom de politiker, som har en inkomst över 35 000 kr/månad från politiskt arbete, att överväga att sänka sin lön eller gå ner i arbetstid.

För Vänsterpartiet i Vaxholm

Gunilla Lauthers, Olle Kungberg, Alf-Erik Frödén, Sara Lager

Kopiera länk