• Hem
  • Motion om att n...
sida

Motion om att nya byggnader för barn, ungdomar och äldre ska vara giftfria

Kemikalieinspektionen, Miljöstyrningsrådet, Konsumentverket och till vissa delar EU har listor som tar upp ämnen som är direkt olämpliga i inomhusmiljöer. Dessa listor uppdateras kontinuerligt och det kan vara svårt som byggare att hålla allt aktuellt. Förutom ovanstående institutioner finns byggbranschens egna organisationer t ex Ekobyggportalen m fl. som ger grundlig information om att kunna bygga giftfritt.

Miljöstyrningsrådet har ett projekt ”En giftfri vardag” som ska hjälpa kommuner att få giftfria förskolor.

Byggnadens funktion är ju egentligen att vara en skyddande barriär mot omvärlden Men idag utgör våra hus sorgligt nog ofta en fara för oss eftersom vi fyller dem med gifter i form av konserveringsmedel, mjukgörare, lösningsmedel, flamskyddsmedel som avges från olika material. Våra hus interagerar oundvikligen med våra kroppar.

Det vi bygger in i husen får vi sen i oss – genom inandning eller genom huden. För den som värnar om sin hälsa är det därför viktigt att avstå från byggkemikalier och omge sig med rena, sunda material, som inte avger föroreningar. Några byggmaterial att speciellt se upp med är limmer, fogmassor, träskyddsmedel, spånplattor och plaster.

Som historien bevisar kan man inte förlita sig på att ett hälsovådligt ämne måste innebära förbud. Ofta tar det lång tid innan ett hälsofarligt material blir bannlyst och det har då hunnit åstadkomma stor skada (tänk till exempel på asbest och PCB och nu ftalater)..

Det går inte att vädra bort emissioner från byggkemikalier. Det ger bara en tillfällig lindring. Så länge emissionskällan finns kvar kvarstår problemet och luften kommer att återförorenas gång på gång.

Vilka kemikalier är skadliga?
Exempel på ohälsosamma byggkemikalier är formaldehyd (som framförallt finns i spånplattor), mjukgörare från plastmattor, konserveringsmedel och biocider från färger och fogmassor. En annan luftförorenare är de vattenbaserade plastfärgerna. Även om det finns betydligt mer hälsofarliga ämnen i vissa andra produkter påverkar färgerna ändå inomhusmiljön då de appliceras över så stora ytor.

De vattenburna färgerna är visserligen i stort sett luktfria när man målar med dem, men när vattnet torkat kvarstår en plastfilm som avger olika kemikalier. Ytan blir dessutom statisk vilket innebär att den drar åt sig smuts och damm.

Kemikalier delas in i olika grupper utifrån sin miljöbelastning. Kemikalieinspektionen har tagit fram listor speciellt på farliga kemikalier som man vill få bort (begränsningslistan) och ämnen vars användning bör minimeras (OBS-listan).

Yrkande:
Vänsterpartiet yrkar att Vaxholms kommun i sina upphandlingar av byggprojekt noga föreskriver att våra barn och äldre får giftfria miljöer helt i linje med våra två mål: Hållbar miljö och Trygga friska Vaxholm.

2013 03 24

Gunilla Lauthers

Kopiera länk