• Hem
  • Motion om att ö...
sida

Motion om att öka antalet ledamöter i fullmäktige från 31 till 41

Vaxholms befolkning ökar (och kommer att fortsätta att öka) och i kommuner över 10 000 medborgare är det brukligt att öka antalet ledamöter i fullmäktige som representerar de boende till 41.

Vänsterpartiet yrkar att

  • kommunen går till länstyrelsen och begär att fullmäktiges ledamöter vid nästa val ökas från nuvarande 31 till 41 ledamöter för att bättre representera befolkningen.
Kopiera länk