• Hem
  • Motion om att s...
sida

Motion om att stoppa flaskvatten i kommunen

Den offentliga sektorn är en betydande konsument av vatten på flaska. Flaskvatten förekommer ofta på allt från kommunfullmäktige och sammanträdesrum till skola och äldreomsorg. Vi vill med detta initiativ lägga ytterligare en pusselbit till hur vår kommun kan bli ett föredöme i klimatarbetet.

Flaskvatten transporteras långa sträckor helt i onödan. Alternativet finns ju i vattenkranen. Utöver de miljöproblem som flaskvattnet ger upphov till så är det ett enormt slöseri med våra skattepengar som går till att köpa in dyrt vatten jämfört med det som finns i kranen.

Utsläppen av en flaska mineralvatten beror på var den är producerad och hur den har transporterats. Vid en livscykelanalys av vattnet visar det sig att den största energiåtgången finns i produktionen, men även godstransporterna står för en väsentlig del. I Sverige visar en beräkning från Arla Foods att det konsumerade bränslet för produktionen av flaskvatten motsvarar mängden olja för att värma 16 000 oljeeldade villor på ett år. Man kan också uttrycka det som att det motsvarar utsläppen från 8 000 bensindrivna bilar. 

Vi konsumerar också betydligt mer än tidigare. I dag dricker vi nästan dubbelt så mycket flaskvatten som i början av 1990-talet, varje år 246,6 miljoner liter. 

Som kommun har vi ett ansvar för att minska den offentliga sektorns påverkan på klimatet.

Därför föreslår vi:

  • att kommunen fattar ett principbeslut om att inte köpa in flaskvatten till verksamheterna.

För Vänsterpartiet i Vaxholm

2011 02 01

Gunilla Lauthers

Kopiera länk