• Hem
  • Motion om begra...
sida

Motion om begravningsplatsens norra gräns

Motion till Vaxholms kommunfullmäktige om begravningsplatsens norra gräns.

Begravningsplatsen i Vaxholm ligger intill det enda större industriområdet som finns i Vaxholm. Dessa två områden har helt skilda behov: en begravningsplats kräver stillhet och ro för sörjande människor och ett industriområde kräver tillfart av tung trafik och tydlig skyltning. Olyckligtvis godkände byggnadsnämnden för åtskilliga år sedan den lysande vita byggnaden för marin verksamhet (Waxholms Marin o. Utbordarservice) och efter ytterligare något år kom de braskande ljusskyltarna upp. Förslaget att dölja byggnaden bakom en häck genomfördes inte eftersom man inte ville plantera på sk prickmark. Det finns en mycket vacker mur som avgränsar begravningsplatsen mot norr, men mitt för WMoU är muren som lägst och utgör inget skydd mot störande inslag.

Förslag:

För att sent omsider gottgöra en kortsynt planering föreslår vi att träd planteras innanför muren som en tät ridå mot norr. Det bör vara träd och inte buskar för att den vackra muren fortfarande skall synas mellan trädstammarna.

För Vänsterpartiet i Vaxholm

Gunilla Lauthers

 

Kopiera länk