• Hem
  • Motion om bulle...
sida

Motion om bullerskydd vid broarna på väg 274 så att ljudet från trafiken inte sprids över vattnet

Oönskat ljud kallas buller. Förutom att buller är störande påverkar det vår hälsa och livskvalitet negativt.

Rekreation i bullerfri miljö blir svårare och svårare att åstadkomma. I våra stora rekreationsområden på Killingen på Resarö, i skogarna på Bogesundslandet och i naturskyddsområdet på Kullön sprider sig trafikbullret från väg 274. Särskilt när vägen passerar vägbankar och broar bär vattnet ut ljudet långt.

I Miljöbalken värderas tystnad högt. Detta borde tas till utgångspunkt i en förhandling med Trafikverket om bullerskydd vid vägbankar och broar för att åstadkomma att det ljud trafiken alstrar stannar på vägen eller skickas upp i luften.

Vänsterpartiet i Vaxholm yrkar

  • att kommunen begär hos Trafikverket att broar och vägbankar längs väg 274 förses med bullerskydd – gärna transparanta så att utsikten finns kvar.

För Vänsterpartiet i Vaxholm

2014-05-19

Gunilla Lauthers

Kopiera länk