• Hem
  • Motion om bulle...
sida

Motion om bullerskydd

Motion om bullerskydd vid broarna på väg 274 så att ljudet från trafiken inte sprids över vattnet

Oönskat ljud kallas buller. Rekreation i bullerfri miljö blir svårare och svårare att åstadkomma. I våra stora rekreationsområden på Killingeplatån på Resarö, i skogarna på Bogesundslandet och i naturskyddsområdet på Kullön sprider sig trafikbullret bl a från väg 274, särskilt när vägen passerar vägbankar och broar bär vattnet ut ljudet långt.
I Miljöbalken värderas tystnad högt. Detta borde tas till utgångspunkt i en förhandling med Vägverket om bullerskydd vid vägbankar och broar för att åstadkomma att det ljud trafiken alstrar stannar på vägen eller skickas upp i luften.

Vänsterpartiet i Vaxholm yrkar att kommunen begär hos Vägverket att broar och vägbankar längs väg 274 förses med bullerskydd, gärna transparanta så att utsikten finns kvar.

Gunilla Lauthers, Alf-Erik Frödén

Kopiera länk