• Hem
  • Motion om bussl...
sida

Motion om busslinje inom kommunen

Motion om att inrätta en busslinje som kör inom kommunen

Vaxholms innevånarantal ökar och bilåkandet tilltar oroväckande. Det skjutsas mycket och med stora bilar som släpper ut mycket avgaser.

För att minska bilanvändandet generellt och speciellt för korta sträckor yrkar Vänsterpartiet i Vaxholm

  • att det blir bättre förutsättningar för att cykla, t ex med cykelställ med tak vid de större busshållplatserna och
  • att det inrättas busslinjer med lämplig busstyp och sträckning, genom t ex de yttre delarna av Resarö, förbi Kullöns förskola, kommunhuset på Eriksövägen, begravningsplatsen, Borgmästargården, centrum, Rindös nya bostadsområden och ut på Skarpö.

För Vänsterpartiet i Vaxholm: Gunilla Lauthers, Alf-Erik Frödén

Kopiera länk