• Hem
  • Motion om cykel...
sida

Motion om cykelställ

Motion från Vänsterpartiet om cykelställ vid de större busshållplatserna

För att stimulera att våra kommuninnevånare rör på sig så mycket som möjligt föreslår Vänsterpartiet följande

  • att kommunen ställer upp cykelställ med tak vid de större busshållplatserna antingen i anslutning till cykelbanorna eller invid själva hållplatsen.

Gunilla Lauthers

Kopiera länk