• Hem
  • Motion om energ...
sida

Motion om energikrav på nybyggnation i Vaxholm

Enligt översiktsplanen Vaxholm 2030 ska Vaxholms stad ”aktivt arbeta för att minska påverkan på klimat och hav. […] Vaxholm ska även verka för en hållbar energiförsörjning med förnybara energikällor, effektiv energianvändning, samt utveckla och modernisera avfallshanteringen.”

Bostäder och lokaler står för en tredjedel av den totala energianvändningen i Sverige. För att minska denna siffra krävs långsiktiga lösningar och höga krav på energieffektivitet. Mer än 50 av Sveriges kommuner har redan krav på energieffektivitet som är tuffare än Boverkets krav. Trollhättans kommun kräver till exempel att byggnader som uppförs på mark inköpt från staden ska ha 30% lägre specifik energianvändning än vad gällande BBR kräver. Andra exempel är Malmö och Göteborg som kräver högst 55 respektive 40-60 kWh/m2/år för byggande på kommunens mark, återigen ca 30% under Boverkets krav.

Genom att införa liknande krav kan Vaxholm konkret verka för uppnå den vision som återfinns i översiktsplanen. Med högt satta miljömål och en aktiv klimatpolitik minskar vi inte bara kommunens ekologiska fotavtryck utan bidrar även till att skapa en bild av Vaxholm som en alert och framåtsträvande kommun.

Därför yrkar vi

att byggnader som uppförs på mark inköpt från Vaxholms stad skall ha 30% lägre specifik energianvändning är vad gällande BBR kräver.

För Vänsterpartiet i Vaxholm

2014 06 03

Gunilla Lauthers

Kopiera länk