• Hem
  • Motion om energ...
sida

Motion om energikrav på nybyggnation

Motion om energikrav på nybyggnation i Vaxholm

Nästan 40% av Sveriges totala energianvändning används i bostadssektorn främst för uppvärmning av hus och tappvarmvatten. Denna siffra måste minska avsevärt de närmaste åren för att nå de energi- och miljömål som satts upp av både EU och Sveriges regering. Passivhus* är en bra lösning, som nu börjar etableras i större skala i Sverige, främst i Västsverige (t ex byggs nu 26 bostäder på Hisingen i Gbg), men nu projekteras flera områden i bl a Bromma, Björkhagen och Annedal.

Syftet med konceptet passivhus är att det inte behövs någon tillförd energi, förutom mindre än 10 W/m2 vid stark kyla, till skillnad mot ca 50 W/m2 vid konventionell byggnation. Lokalerna värms upp passivt genom att ta tillvara värme från människor, elektriska apparater och solstrålar. Frånluften värmer tilluften. Husen blir på detta sätt nästan självuppvärmda.

Att bygga passivhus är en enkel byggteknik: man bygger ett tätt hus med extra tjock isolering (30 – 40 cm). Merkostnader för passivhus beräknas till 2 – 10 % jämfört
med konventionellt byggda hus, men enligt miljösamordnaren på NCC skall de inte behöva bli dyrare. Värmesystemen förenklas ju.

Alingsås kommun storsatsar på passivhus och i Kungälvs kommun undersöker man om det är möjligt att sätta en maxgräns på 45 kWh/m2 och år (minus hushållsel). Det är samma gräns som för passivhus. Boverkets Byggreglers krav är 110 kWh/m2 och år.

Om Vaxholm skall profilera sig som en ”grön kommun” behövs radikala åtgärder inom alla områden, därför yrkar vi

  • att omfattande renoveringar och nybyggnation i Vaxholm endast skall få bygglov om de uppfyller energikrav ner mot 45 kWh/m2 och år för tillförd energi för värme och tappvarmvatten, dvs motsvarande passivhus.

2008 03 29

För Vänsterpartiet i Vaxholm

Gunilla Lauthers, Alf-Erik Frödén

*Se den svenska definitionen av passivhus på www.energieffektivabyggnader.se

Kopiera länk