• Hem
  • Motion om flagg...
sida

Motion om flaggning med FN-flagga

Kommunfullmäktige har beslutat att EU-flaggan skall hissas på europadagen den 9 maj. Analogt med detta anser vi i Vänsterpartiet att samma regler skall gälla för FN-flaggan på FN-dagen den 24 oktober. Den 24 oktober är dessutom en allmän flaggdag.

2007 05 18

för Vänsterpartiet i Vaxholm

Kopiera länk