• Hem
  • Motion om flask...
sida

Motion om flaskvatten

Stoppa flaskvatten i kommunen

En inte obetydlig, men trots det inte så uppmärksammad, konsument av vatten på flaska är den offentliga sektorn. Flaskvatten finns ofta på allt från kommunfullmäktige och sammanträdesrum till skola och äldreomsorg. Vi vill med detta initiativ lägga ytterligare en pusselbit till hur vår kommun kan bli ett föredöme i klimatarbetet.

Flaskvatten transporteras långa sträckor helt i onödan. Alternativet finns ju i vattenkranen. Utöver de miljöproblem som flaskvattnet ger upphov till så är det ett enormt slöseri med våra skattepengar som går till att köpa in dyrt vatten jämfört med det som finns i kranen.

Utsläppen av en flaska mineralvatten beror på var den är producerad och hur den har transporterats. Vid en livscykelanalys av vattnet visar det sig att den största energiåtgången finns i produktionen, men även godstransporterna står för en väsentlig del. I Sverige visar en beräkning från Arla Foods att det konsumerade bränslet för produktionen av flaskvatten motsvarar mängden olja för att värma 16 000 oljeeldade villor på ett år. Man kan också uttrycka det som att det motsvarar utsläppen från 8 000 bensindrivna bilar.

Vi konsumerar också betydligt mer än tidigare. I dag dricker vi nästan dubbelt så mycket flaskvatten som i början av 1990-talet, varje år 246,6 miljoner liter.

Som kommun har vi ett ansvar för att minska den offentliga sektorns påverkan på klimatet.

Därför föreslår vi:

  • att kommunen fattar ett principbeslut om att inte köpa in flaskvatten till verksamheterna.
  • att kommunen inte tillåter försäljning av vatten på flaska i kommunens lokaler, exempelvis skolor och serveringar.
  • att kommunen i samband med nästa upphandlingsbeslut tar bort flaskvatten från produktlistan.
  • att kommunen ska erbjuda sina anställda kannor eller flergångsflaskor som kan användas i stället.
  • att kommunen projekterar fler vattenkranar på offentliga platser för att invånarna ska kunna dricka rent kranvatten och fylla på egna vattenflaskor.

2008 09 15

För Vänsterpartiet i Vaxholm

Gunilla Lauthers, Alf-Erik Frödén

Kopiera länk