• Hem
  • Motion om grön ...
sida

Motion om grön el, cykelställ och cykelbanor

Grön el till Vaxholm

Redan den 9 oktober i år passerade mänsklighetens uttag av energi från jorden vad den förmår producera varje år. För några år sedan var datumet den 19 december. Alla måste anstränga sig att både spara el och kräva ”Bra miljöval”-märkt el. Sverige intar en 5:e plats på topplistan strax efter länder som USA och Förenade Arabemiraten. Det beror i grova drag på att vi äter mycket kött, bor stort och åker mycket bil. (Källa: Sveriges Radio som intervjuat miljöforskaren Christer Sanne KTH och världsnaturfondens Carina Borgström)

Yrkande:

– att kommunen tecknar avtal med elbolag om ”Bra miljöval”-märkt el

– att kommunen snarast möjligt gör en plan för hur elförbrukningen skall minskas t ex genom att byta gammal energikrävande gatubelysning till energisnåla ljuskällor och armaturer med bra reflektorer utan att för den skull fördärva färgåtergivningen och öka bländningsrisken.

Motion om cykelställ vid de större busshållplatserna

För att värna miljön och stimulera att våra kommuninnevånare lämnar bilen hemma och rör på sig så mycket som möjligt föreslår Vänsterpartiet följande

– att kommunen ställer upp cykelställ med tak vid de större busshållplatserna antingen i anslutning till cykelbanorna eller invid själva hållplatsen.

Motion om vägbelysning och gång- och cykelbana på väg 274 från Arninge till Vaxholm

För varje år ökar trafiken till och från Vaxholm. Vägverket har satt upp räcken längs långa sträckor av väg 274 och utrymmet har därmed krympt för cyklister, gående eller för bilar som måste stanna. Väjningsutrymmet för omkörande och mötande trafik har minskat. Vid mörker, dimma och snöglopp är det stor risk att olyckor inträffar. Vissa delar av vägsträckan korsas dessutom av viltstråk.

Yrkande:

– att kommunen tar kontakt med vägverket för att begära vägbelysning.

– att kommunen planerar en gång- och cykelbana intill väg 274

Kopiera länk