• Hem
  • Motion om intro...
sida

Motion om introduktionskurs för nyinvalda fullmäktigeledamöter

Introduktionskurs för nyinvalda fullmäktigeledamöter

I samband med höstens kommunalval kommer en hel del nya ledamöter och ersättare att väljas in i fullmäktige. Många nyvalda har inte någon parlamentarisk erfarenhet och för att de snabbt skall komma in i arbetet bör kommunen anordna en introduktionskurs.

Introduktionskursen bör vara en till två dagar (eventuellt med övernattning) och innehålla presentation av kommunens organisation (med namn och ansikte på chefstjänsterna), hur man skriver en motion, ställer interpellationer, framför ett yrkande i talarstolen, samt information om de lagar och förordningar, som en fullmäktigeledamot behöver känna till, mm.

Vänsterpartiet yrkar att kommunen i höst ordnar en lämplig introduktionskurs för nyinvalda fullmäktigeledamöter och ersättare.

2006 05 24

För Vänsterpartiet i Vaxholm

Gunilla Lauthers, Alf-Erik Frödén

Kopiera länk