• Hem
  • Motion om jämna...
sida

Motion om jämnare könsfördelning på chefsposter

Motion från Vänsterpartiet om jämnare könsfördelning på chefsposter

Det kan inte vara en slump att cheferna för personal, ekonomi, samhällsbyggnad, egen-regisamordning och administration samtliga är män. Såsom företrädare för ett feministiskt parti anser vänsterpartiet att vid kommande tillsättningar av chefstjänster i kommunen skall kvinnor uppmanas att söka. Formuleringen skall naturligtvis vara korrekt och uppfylla lagkrav.

Yrkande: Att av de sökande som kallas till intervju skall minst två vara kvinnor. Vid lika meriter skall en kvinna få tjänsten.

Gunilla Lauthers

Kopiera länk