• Hem
  • Motion om kommu...
sida

Motion om kommunikationen mellan de styrande och invånarna i Vaxholm

Vaxholms kommun fattar varje år en lång rad politiska beslut. Det kan vara allt från höjd barnomsorgstaxa till regler för VA-verksamheten. Gemensamt för alla dessa beslut är att de på något sätt berör kommuninvånarna. För att kommuninvånarna skall känna samhörighet med sin kommun är det viktigt att de på ett adekvat sätt informeras om fattade beslut. Detta gäller naturligtvis också kommunens anställda personal.

För att på ett systematiskt sätt förbättra kommunens information föreslår vi nu att vid beslut av större och viktigare ärenden det även beslutas om hur informationen om beslutet skall ske. ”Viktigt i Vaxholm” kan vara en kanal, men den kommer inte ut så ofta. Hemsidan når inte alla, dels de som ingen dator har, dels de som inte har för vana att söka sin information där. I brådskande ärenden kanske det behövs en tredje kanal, anslagstavlor eller varför inte radio Vaxholm?

  • Vänsterpartiet i Vaxholm föreslår med hänvisning till det ovan anförda att till varje beslut i stora eller viktiga frågor också fattas beslut om hur beslutet skall kommuniceras med kommuninvånarna och kommunens anställda.

För Vänsterpartiet i Vaxholm

2014 05 19

Gunilla Lauthers

Kopiera länk