• Hem
  • Motion om mer r...
sida

Motion om mer resurser till Kulturskolan

Musik är nyttigt!

Det finns gott om studier om hur musikundervisning hjälper barn att utvecklas på oanade sätt och på många fler områden än man i första hand kan tro. Ett antal studier (se bilaga) pekar på att lära sig spela och sjunga positivt påverkar inlärning, problemlösning, intelligens och koncentrationsförmåga. Även vid dramaundervisning kan man påvisa positiva effekter. Att lära sig spela instrument bidrar även till en bättre självkänsla.

Allt detta medför naturligtvis positiva sociala och ekonomiska konsekvenser.

Vaxholm har idag bland de högsta terminsavgifterna i landet för kommunala kulturskoleelever. Detta får som följd att mindre bemedlade familjer inte har möjlighet att låta sina barn ta del av Kulturskolans verksamhet.

Med anledning av detta yrkar Vänsterpartiet i Vaxholm att:

  1. större resurser tilldelas Kulturskolan så att alla som vill får möjlighet att delta.
  2. avgiften till Kulturskolan sänks och/eller differentieras så att man tar hänsyn till familjers olika ekonomiska möjligheter.
  3. avgiften reduceras med 50% för syskon.

Vaxholm 27 februari 2011

Gunilla Lauthers

https://www.skolvarlden.se/artiklar/musik-forandrar-hjarnan-0

https://www.ur.se/id/155512

Kopiera länk