• Hem
  • Motion om miljö...
sida

Motion om miljöbilar

Motion om att övergå till ”miljöbilar” samt alkolås

Bilavgaserna, framför allt i tätbebyggda områden, är redan idag ett stort problem (i synnerhet för astmatiker) och kommer att bli ännu värre framöver. Vaxholms stad äger flera bilar och i samband med förnyelsen av denna bilpark bör man övergå till miljöbilar (hybrid, etanol, gas, el etc) med avgaser som inte smutsar omgivningen eller bidrar till växthuseffekten.

Vänsterpartiet i Vaxholm yrkar

  • att vid förnyelse av bilar som ägs av Vaxholms Stad övergå till miljöbilar.
  • att vid upphandling av bl a skolskjutsar miljöbilsalternativet prioriteras, samt
  • att alkolås installeras på bilar som används i stadens tjänst.

Gunilla Lauthers, Olov Kungberg, Alf-Erik Frödén

Vänsterpartiet i Vaxholm

2005 02 20

Kopiera länk