• Hem
  • Motion om miljö...
sida

Motion om miljöbränsle

Pumpar med miljöbränsle (E85 och biogas) till Vaxholm.

Vaxholms stad har beslutat att man skall övergå till att köpa in miljöbilar när stadens bilpark förnyas. Tyvärr saknas E85 (etanol) och biogaspumpar i Vaxholm och då staden vill framstå som en kommun med höga ambitioner vad gäller miljön bör detta beslut följas upp enligt följande yrkande:

Vänsterpartiet yrkar

  • att Vaxholms stad snarast tar upp förhandlingar med de befintliga bensinstationerna i kommunen om att miljöbränslepumpar installeras för både bilar och båtar.

2006 05 24

För Vänsterpartiet i Vaxholm

Gunilla Lauthers, Alf-Erik Frödén

Kopiera länk