• Hem
  • Motion om natur...
sida

Motion om naturrum

Motion om att bygga ett kultur- och naturrum på Bogesunds naturresarvat

I samband med att Vaxholms kommun får ett av länets största naturreservat, borde kommunen initiera ett samarbete med andra offentliga och enskilda instanser om att bygga ett kultur- och naturrum.

Det finns många förebilder för ett sådant bygge. En av de mer förtjusande är fågelmuseet på södra Öland (ritat av Jan Gezelius), som säkert många besökt, men även i Varberg och på Stora Karlsö erbjuds besökaren arkitektoniska upplevelser tillsammans med ypperlig information om den natur och kultur som finns i reservatet.

Citat ur remissvaret från Vaxholm:

”Bogesunds historia har mycket att berätta. För besökaren förhöjs upplevelsen av besöket väsentligt om man ser de spår som är lämnade efter sig. Den varierade naturen har också mycket att berätta. Ett naturrum skulle bli en naturlig samlingspunkt för besökare där Bogesundslandets värden kan visas upp. En lämplig plats för ett naturrum skulle vara vid slottet.”

Vi anser att Vaxholms stad skall ta initiativet och samla de krafter som kan göra ett natur- och kulturrum så intressant, modernt och spännande att fler besökare lockas till kommunen.

2008 09 15

För Vänsterpartiet i Vaxholm

Gunilla Lauthers, Alf-Erik Frödén

Kopiera länk