• Hem
  • Motion om nya l...
sida

Motion om nya lovdagar i ungdomsskolan

Sigtuna kommun har beslutat att anpassa skolan till det mångkulturella samhälle som vi lever i idag. Från läsåret 2004/2005 kommer troligen avslutningen på den muslimska fastan RAMADAN, det kurdiska nyåret NEWROZ och den ortodoxa långfredagen att bli lovdagar. Några andra kommuner inom länet ämnar följa efter.

I Vaxholm finns invandrare från en rad länder (38 enligt Statistiska centralbyrån). De flesta med annan kulturell och religiös bakgrund.

Vänsterpartiet anser att Vaxholms Stad skall följa utvecklingen i Sigtuna och länet i övrigt och införa ramadan, newroz och den ortodoxa långfredagen som lovdagar från och med läsåret 2005/2006.

Det kan även vara andra religiösa samfund vars helgdagar inte överensstämmer med de kristna som finns skäl att ta hänsyn till.

Vänsterpartiet yrkar att Vaxholms skolor inför planeringen av läsåret 2005/2006 beaktar ovanstående vid inplacering av lovdagarna.

2004 05 25

För Vänsterpartiet i Vaxholm

Gunilla Lauthers

Kopiera länk