• Hem
  • Motion om överf...
sida

Motion om överförmyndare

Motion om att samarbeta med annan kommun om överförmyndare

Inför nästa mandatperiod föreslås att kommunen sonderar terrängen för att utveckla ett samarbete med någon/några annan/andra kommun/er för att då få råd att anställa en kvalificerad jurist, eventuellt med sekreterare. För att behålla det politiska inflytandet kan det behövas en överförmyndarnämnd.

Vänsterpartiet i Vaxholm yrkar att

  • kommunen undersöker om det går att utveckla ett samarbete med annan kommun om den verksamhet som en överförmyndare utövar.

Vaxholm 2010 01 15

Gunilla Lauthers

Kopiera länk