• Hem
  • Motion om överg...
sida

Motion om övergångsställen

Motion om att anordna övergångsställe med trafikljus vid Eriksövägens busshållplats

I väntan på olycka…?

Mellan de två körbanorna på väg 274 har man satt upp ett stängsel vid busshållplatsen vid Eriksövägen. Detta stängsel har klippts sönder minst fem gånger. Att gå under i tunneln eller runda staketet förlänger promenaden med ca 200 m. Anvisningar saknas om hur det är tänkt att man skall gå till vägens motsatta sida. Eftersom det är Vägverket som ansvarar för vägen bör kommunen omgående diskutera frågan med myndigheten.

Vänsterpartiet i Vaxholm yrkar

  • att kommunen vid förhandlingar med Vägverket föreslår att man bygger ett övergångsställe med trafikljus liknande de vid Statoil (Pålsundsvägen) och Vi (Kronängsvägen)
  • att hastigheten i god tid begränsas med lämplig vägbeläggning.

För Vänsterpartiet i Vaxholm: Gunilla Lauthers, Alf-Erik Frödén

Kopiera länk