• Hem
  • Motion om övnin...
sida

Motion om övningslokaler för musikgrupper

Motion till Vaxholms kommunfullmäktige om övningslokaler för musikgrupper

Genom ett aktivt agerande från ungdomar (ett trettiotal pojkar och en flicka!) i Vaxholm kommer antagligen en skate-boardbana att anordnas. Det kommer i så fall att bli ytterligare en investering för pojkarnas fritid. Flickor i motsvarande ålder kräver inte lika starkt plats och resurser av samhället. För att i någon mån utjämna skillnaderna i aktivitetsstöd vill vi, på uppmaning av Katarina Blomberg på Storstugan, att kommunen utreder om det går att bygga 3 – 4 mindre övningslokaler för musikgrupper på Storstugans vind. Lokalerna måste vara rimligt ljudisolerade från varandra. Ventilation och utrymningsvägar måste ordnas.

Storstugan är klassad som kulturhistoriskt intressant (Q eller q-märkt?) vilket betyder att stor möda måste läggas ner på utformningen, om det över huvud taget skall vara genomförbart.

Förslag:

Stadsarkitektavdelningen i samarbete med tekniska kontorets fritidshandläggare får i uppdrag att utreda om det skulle vara möjligt att tillskapa övningslokaler för musikgrupper på Storstugans vind.

för Vänsterpartiet i Vaxholm

Gunilla Lauthers

 

Kopiera länk