• Hem
  • Motion om säkra...
sida

Motion om säkrare väg till och från busshållplatserna vid Eriksövägen

När man ska gå till och från busshållplatserna vid Eriksövägen finns ingen säker väg. Även om området kommer att bebyggas senare, måste en säkrare tillfällig lösning ordnas.

Detta gäller främst för boende i Kullaskogen, Tallarö, Kullasund, Kulladal, men även Kulan, Snäckvägen och Blynäs. De två gruslagda gångvägarna, som leder från busshållplatsen mot Vaxholm centrum, mynnar ut vid två trafikerade vägar och på bägge ställen saknas övergångsställen. På morgonen är det många som ska ta sig till bussen och på eftermiddagen då bussen från Stockholm stannar vid Eriksövägen är det många som går av. Då bildas två ringlande rader av resenärer som ska ta sig över de två trafikerade vägarna. En av vägarna är avfarten från Stockholm och där kommer bilarna ofta i hög fart. Den andra vägen är Eriksövägen som också är tätt trafikerad.

Till busshållplatsen mot Stockholm finns ett övergångställe på Eriksövägen, före uppfarten mot Stockholm. Detta nyttjas sällan av de bussresenärer som bor väster om vägen som i stället går den kortaste vägen, under viadukten på Eriksövägen, på den sidan där det saknas trottoar. Det är inte realistiskt att resenärerna väljer en längre väg bara för att det finns ett övergångställe där. Det finns även resenärer som väljer att korsa Stockholmsvägen och hoppa över stängslet på mittlinjen, något som är rent livsfarligt för både resenärer och bilister.

eriksovagen

Så länge som det finns en kortare väg till och från bussen kommer många resenärer att välja den. Då busshållplatserna nyttjas av många invånare krävs en säkrare väg till och från bussen.

Vänsterpartiet i Vaxholm yrkar

  • att övergångsställen ordnas i anslutning till de anlagda grusgångarna.

  • att säkra gångvägar ordnas till det nya hållplatsläget in mot Stockholm, med trafikljus uppe på Vaxholmsvägen eller en gångtunnel under vägen.

Vaxholm den 24 februari 2011

Gunilla Lauthers

Kopiera länk